Dr. Ahmet KAYASANDIK

   Doktora: Selçuk Üniversitesi, Türk Dili, 2009.

   Araştırma Alanları: Türkiye Türkçesi grameri, Eski Anadolu Türkçesi, Türkmen Türkçesi, uzaktan eğitim, yazılı ve sözlü anlatım.

   E-Posta : ahmet.kayasandik@agu.edu.tr

   Kişisel Ağ Sayfaları :

   1. people.agu.edu.tr/ahmetkayasandik

   2. aves.agu.edu.tr/ahmet.kayasandik/

   3. turkdili.gen.tr

   4. kayasandik.wix.com