Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

                                                                                                                                                     (Gazi M. Kemâl)

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince fakültelerde ve yüksekokullarda okutulması zorunlu olan Türk Dili dersi  Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Ortak Dersler Bölümü Ortak Dersler Ana Bilim Dalında görevli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. 

Üniversitelerde okutulacak Türk Dili derslerinin amacı, çerçeve programda şöyle ifade edilmiştir:

"Yükseköğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek, öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir."

Türk Dili dersiyle ilgili bütün konuları, sunuları, görselleri, güzel yazıları, makaleleri, şiirleri, yararlı bağlantıları ve daha fazlasını, Türk Dili öğretim görevlisi Doç. Dr. Ahmet Kayasandık tarafından hazırlanan turkdili.gen.tr sitesinde bulabilirsiniz.

turkdili